ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ


ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

 • ΙΑΤΡΙΚΗ(Ρουμανόφωνο/Αγγλόφωνο) - 6.000 ευρώ/ χρόνο
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Ρουμανόφωνο/Αγγλόφωνο) - 6.000 ευρώ/ χρόνο
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ((Ρουμανόφωνο) - 6.000 ευρώ/ χρόνο
 • ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (Ρουμανόφωνο/Αγγλόφωνο/Γαλλόφωνο) - 6.000 ευρώ/ χρόνο

ΙΑΣΙΟ

 • ΙΑΤΡΙΚΗ(Ρουμανόφωνο/Αγγλόφωνο/ Γαλλόφωνο) - 5.000 ευρώ/ χρόνο
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Ρουμανόφωνο/Αγγλόφωνο/ Γαλλόφωνο) - 5.000 ευρώ/ χρόνο
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ((Ρουμανόφωνο/ Γαλλόφωνο) - 5.000 ευρώ/ χρόνο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ

 • ΙΑΤΡΙΚΗ(Ρουμανόφωνο/Αγγλόφωνο) - 5.000 ευρώ/χρόνο
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Ρουμανόφωνο) - 5.000 ευρώ/χρόνο
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ((Ρουμανόφωνο) - 5.000 ευρώ/χρόνο

ΚΡΑΙΟΒΑ

 • ΙΑΤΡΙΚΗ(Ρουμανόφωνο) - 5.000 ευρώ/χρόνο
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Ρουμανόφωνο) - 5.000 ευρώ/χρόνο
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ((Ρουμανόφωνο) - 5.000 ευρώ/χρόνο

Visit us on social media


© 2019 All Rights Reserved to Studies in Romania, implemented by PACT-TECH